Psychologische hulp

Psychologische hulp

Soms heb je in je leven behoefte aan wat extra ondersteuning. OPB helpt mensen met psychische problemen die niet eenvoudig zijn op te lossen. We willen je graag ondersteunen bij het oplossen van die problemen.

Bij OPB behandelen we cliënten met lichte tot matig ernstige psychische klachten op de volgende gebieden: aandachtsproblemen, depressieve gevoelens, angstgevoelens, psychische problemen door een somatische aandoening, trauma gerelateerde klachten, milde problemen op basis van de persoonlijkheid en milde problemen op basis van een pervasieve ontwikkelingsstoornis.

In de eerste plaats gaan we aan de slag met de psychische klachten, maar we proberen ook het algemene welbevinden te verbeteren.

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Aanmelding

De eerste stap die gezet moet worden is het aanmelden. Je kunt je direct bij OPB aanmelden maar voor de behandeling kan starten hebben wij een verwijsbrief nodig. 

Wanneer we die ontvangen hebben, wordt een intakegesprek met de hoofdbehandelaar gepland.

 Intake en diagnose

Tijdens één of meerdere intakegesprekken vormen we ons een beeld van de klachten en de levensgeschiedenis. Na de intake stellen wij een behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en verwachte duur van de behandeling in komen te staan. Soms is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om tot een zorgvuldige diagnose en behandeladvies te komen. In dat geval zal de intake en diagnostiek fase langer duren. Een goede diagnose is belangrijk om de juiste aanpak te bepalen. Ook kan uit de diagnose blijken dat OPB de benodigde zorg niet kan bieden. Dan wordt je doorverwezen naar meer passende zorg.

 Behandeling

Het behandelplan wordt met je besproken en de behandelingen worden ingepland. Het aantal afspraken hangt af van de ernst van de klachten en de snelheid van de vooruitgang. Tijdens de behandeling bespreken we regelmatig de stand van zaken en de wenselijkheid van voortzetting van de behandeling.

Behandelmethodes

Bij OPB worden voor volwassenen de volgende behandelmethodes toegepast:

  • EMDR
  • ACT
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Oplossingsgerichte therapie

In de behandeling wordt gekozen voor één of meerdere behandelmethodes, aansluitend bij de hulpvraag van de cliënt.

Afronding

Het eindgesprek is de afronding van jouw behandeling. We evalueren de behandeling en toetsen het resultaat van de behandeling met een eindmeting. Daarnaast willen we ook graag leren van jouw ervaring bij ons en vragen we jou een ervaring en tevredenheidsonderzoek in te vullen

Tarieven

Tarieven voor psychologische behandeling van volwassenen zijn afhankelijk van het feit of een psychologenpraktijk een contract heeft met ziektekostenverzekeraars.

Op dit moment zijn wij druk bezig met de contractering.

Vanaf 1-1-2024 hopen we een aantal contracten te hebben.

Wanneer je psychologische zorg wilt krijgen van OPB, moet je nagaan of bij je ziektekostenverzekeraar of OPB daar een contract heeft.

In het geval dat OPB geen contract heeft, is het belangrijk om bij je ziektekostenverzekeraar na te vragen welk deel van de behandeling vergoed wordt en welk deel je zelf moet betalen.

Wij houden ons aan de huidige NZA tarieven. Deze zijn bij ons op te vragen.

Aanmelden voor psychologische hulp:

Je kunt jezelf aanmelden via het contactformulier, per telefoon: 076-5420722 of per e-mail: info@boom-opb.nl.