Aanbod voor jeugd
Behandeling
OPB biedt op basis van 20 jaar ervaring
maatwerkoplossingen voor uw kind.
Onderzoek
Aanbod voor volwassenen
OPB ondersteunt u in uw persoonlijke ontwikkeling
Coaching Supervisie

Huidige stand van zaken in verband met Corona

In verband met het coronavirus werken wij volgens de richtlijnen van het RIVM.

Individuele onderzoeken vinden in de praktijk plaats.
Behandelingen vinden in de praktijk of online plaats.
Combinaties hiervan zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld afwisselend in de praktijk en online of eens per 4 weken in de praktijk en de overige 3 weken online.
Er worden maatwerktrajecten geleverd.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er behandelingen op school plaatsvinden.

Wij zijn per mail (info@boom-opb.nl) of telefonisch (076-5420722) van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Algemene informatie

OPB is een praktijk met orthopedagogen en psychologen. Wij behandelen cliënten in de generalistische basis GGZ. De hulp die wij bieden is gericht op onderzoek en behandeling van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij jeugdigen. De hulp wordt in veel gevallen vergoed door de gemeente, als er een verwijzing van de huisarts, specialist of CJG is afgegeven. De dyslexiezorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt vergoed volgens de regeling vergoede dyslexiezorg.

Wanneer de hulp niet door de gemeente vergoed wordt, bestaat de mogelijkheid om op particuliere basis onderzoek of behandeling te laten plaatsvinden. De ouders betalen dan de rekening van het onderzoek of de behandeling.

Remedial teaching, bijlessen en examentrainingen die OPB aanbiedt, vinden allemaal op particuliere basis plaats.

Daarnaast bieden wij voor volwassen cliënten coaching, supervisie en trainingen aan. Deze activiteiten vinden allemaal op particuliere basis plaats. Meerdere werkgevers vergoeden een coachings- of supervisietraject.

Snelle ondersteuning,
gegarandeerd.

0

werkweken wachtijd maximaal

0

% gehaald in de afgelopen 5 jaar

OPB heeft een samenwerking met RT-praktijk de Brandepoort