Home

Bereikbaarheidsbericht van OPB tot nader order.

In verband met het coronavirus werken onze mensen zoveel mogelijk thuis.

Onderzoeken vinden wel plaats en worden uitgevoerd door de hoofdbehandelaar.

Behandelingen worden door de behandelaars online uitgevoerd.

Wij zijn per mail (info@boom-opb.nl) of telefonisch (076-5420722) van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Heeft u normaal gesproken rechtstreeks contact met een van onze mensen? Zij zijn te benaderen via het u inmiddels bekende (persoonlijke) mailadres.

Wij wensen iedereen sterkte in deze hectische periode en vooral veel gezondheid!

Algemene informatie

OPB is een praktijk met orthopedagogen en psychologen. Wij behandelen cliënten in de generalistische basis GGZ. De hulp die wij bieden is gericht op onderzoek en behandeling van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij jeugdigen. De hulp wordt in veel gevallen vergoed door de gemeente, als er een verwijzing van de huisarts, specialist of CJG is afgegeven. De dyslexiezorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt vergoed volgens de regeling vergoede dyslexiezorg.

Wanneer de hulp niet door de gemeente vergoed wordt, bestaat de mogelijkheid om op particuliere basis onderzoek of behandeling te laten plaatsvinden. De ouders betalen dan de rekening van het onderzoek of de behandeling.

Remedial teaching, bijlessen en examentrainingen die OPB aanbiedt, vinden allemaal op particuliere basis plaats.

Daarnaast bieden wij voor volwassen cliënten coaching, supervisie en trainingen aan. Deze activiteiten vinden allemaal op particuliere basis plaats. Meerdere werkgevers vergoeden een coachings- of supervisietraject.

Missie

Jeugdigen met leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen optimaal laten integreren in de maatschappij door het ondersteunen van de zwakke punten en het inzetten van de sterke punten van de jeugdigen.

Visie

OPB streeft ernaar middels onderzoek en behandeling van jeugdigen de kwaliteit van het leven van zo veel mogelijk jeugdigen in Noord-Brabant en de nabije omgeving daarvan te verbeteren. OPB zet daarbij het netwerk van de jeugdige zoveel mogelijk in, zodat er op een efficiënte manier ondersteuning aan de jeugdige en diens netwerk gegeven kan worden. Daarbij delen wij onze kennis en vaardigheden met het netwerk.