Algemene informatie

OPB is een praktijk met orthopedagogen, psychologen en een psychiater.

De hulp die wij bieden is gericht op onderzoek, behandeling en begeleiding van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij jeugdigen.
Daarnaast bieden we begeleiding voor ouders in de vorm van opvoedingsondersteuning.

Wij zijn werkzaam in de regio’s West Brabant Oost (WBO), West Brabant West (WBW) en Hart van Brabant (HvB).
In HvB werken we in onderaannemerschap, o.a. bij SIVZ (Stichting Inzet voor Zorg).

Wij onderzoeken, behandelen en begeleiden jeugdigen in de kinder en jeugd basis GGZ en SGGZ (specialistische GGZ).
Ook begeleiden wij ouders die ondersteuning bij de opvoeding nodig hebben.
Verder onderzoeken en behandelen we kinderen t/m 13 jaar met ernstige dyslexie (ED).

Wanneer u een doorverwijzing heeft vanuit het CJG, vanuit de huisarts, een specialist of het RSV (voor ED), dan kunnen we een beschikking aanvragen
Als de hulpvraag voldoet aan de criteria voor vergoede jeugdzorg, dan stelt de gemeente een beschikking op voor onderzoek en/of behandeling en/of begeleiding  van een jeugdige.
De gemeente kan ook een beschikking opstellen voor begeleiding van de ouders van de jeugdige.

U kunt met die beschikking onderzoek, behandeling of begeleiding van uw kind in de genoemde regio’s door OPB laten uitvoeren.
Ook kunt u met die beschikking ouderbegeleiding bij OPB krijgen.

Daarnaast bieden wij op particuliere basis onderzoek en behandeling aan voor jeugdigen of ouders bij wie de hulpvraag niet vergoed wordt vanuit de gemeente.
De ouders betalen dan zelf de kosten voor het onderzoek of de behandeling.
Dyslexie onderzoeken (geen ED), dyslexie behandeling (geen ED), remedial teaching, bijlessen en examentrainingen die OPB aanbiedt, vinden allemaal op particuliere basis plaats.

Daarnaast bieden wij voor volwassen cliënten coaching, supervisie en trainingen aan.
Ook deze activiteiten vinden allemaal op particuliere basis plaats.

Soms vergoeden werkgevers (deels) een coachings- of supervisietraject.

Voor verdere informatie zie: Tarieven.