Behandeling

ED behandeling

Voor een ED behandeling is een beschikking van de gemeente nodig.

Als er sprake is van ED, dan kan de behandeling in onze praktijk plaatsvinden. De ouders (en cliënten van 12 jaar) ondertekenen een behandelingsovereenkomst, voordat er met de behandeling begonnen wordt.

De behandeling kan uitgevoerd worden door de hoofdbehandelaar of een medebehandelaar in onze praktijk.

De behandelduur is meestal 40 behandelingen. Hierbij wordt uitgegaan van 1 behandelsessie van 45 minuten per week, gedurende deze periode ondersteund door thuisoefeningen op de andere werkdagen van de week van 10-20 minuten per dag.

De behandeling wordt door de behandelaar telkens na 10 sessies geëvalueerd. Er wordt naar aanleiding daarvan een nieuw behandelplan voor de volgende 10 weken opgesteld. De ouders krijgen een schriftelijk verslag van de evaluatie.

Na afloop van de totale behandeling wordt de ouders gevraagd de enquête klanttevredenheid van het NKD in te vullen.

Wachttijd voor behandeling:
Maximaal 4 werkweken

Behandeling basis GGZ

Voor een behandeling in de basis GGZ is een beschikking van de gemeente of een verwijzing van een arts nodig.

OPB biedt behandeling in de basis GGZ op een breed gebied. Zo behandelen wij sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, concentratieproblemen en problemen op het gebied van de executieve functies.

Een behandeling start met een intakegesprek met de ouders. Vervolgens wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld die de ouders ondertekenen en de cliënt als die 12 jaar of ouder is. In die behandelingsovereenkomst wordt het doel van de behandeling beschreven. In principe vindt de behandeling eens per week plaats. Een behandeling van een uur bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratieve verwerking en voorbereidingstijd. De ouders ontvangen een schriftelijk verslag van iedere behandeling. Na iedere 10 bijeenkomsten wordt de behandeling met de ouders geëvalueerd.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. De behandeling eindigt in ieder geval aan het eind van de duur van de beschikking of de doorverwijzing.

Wachttijd voor behandeling:
Maximaal 4 werkweken

Particuliere behandeling

Wanneer de behandeling niet vergoed wordt door de gemeente, dan biedt OPB ook particuliere behandeling aan.

Te denken valt daarbij aan remedial teaching, bijles voor middelbare scholieren of examentraining.

Er wordt een intakegesprek met de ouders gevoerd voorafgaand aan de behandeling. Vervolgens wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld die de ouders ondertekenen en de cliënt als die 12 jaar of ouder is. In die behandelingsovereenkomst wordt het doel van de behandeling beschreven. In principe vindt de behandeling eens per week plaats. Een behandeling van een uur bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratieve verwerking en voorbereidingstijd.

Ouders ontvangen elke maand een nota voor het aantal uren behandeling in de afgelopen maand. De ouders ontvangen een schriftelijk verslag van iedere behandeling.

Na iedere 10 bijeenkomsten wordt de behandeling met de ouders geëvalueerd. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Wachttijd voor behandeling:
Maximaal 4 werkweken

Aanmelden voor behandeling:

De ouders kunnen hun kind voor behandeling opgeven via het contactformulier, per telefoon: 076-5420722 of per e-mail: info@boom-opb.nl.