Feedback & klachten

Feedback

Wil je ons een compliment geven, heb je een tip of een klacht over de zorg die je ontvangen hebt? Vul dan onderstaand formulier in. Jouw feedback helpt ons om nog betere zorg te kunnen verlenen

Klachtenregeling

OPB wil graag dat het goed gaat met iedere cliënt. Toch kan er een situatie ontstaan waarin er een klacht is. Wij nemen iedere klacht serieus en hebben een klachtenregeling.

Er zijn twee routes. De eerste route is een gesprek met de eigenaar van OPB. Neem dan contact op met Wilma Boom-Pelle via wilma@boom-opb.nl of 076-5420722. Het doel van dit gesprek is om snel een oplossing te vinden voor het probleem. Hoe sneller klachten worden besproken, hoe eerder een oplossing kan worden gevonden.

De tweede route is het voorleggen van de klacht aan onze onafhankelijke klachtencommissie. Is het niet gelukt het probleem op te lossen door middel van het gesprek met de eigenaar, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Klachten mogen ook direct, zonder voorafgaand klachtgesprek, aan de klachtencommissie worden voorgelegd. U kunt bij de klachtencommissie een klacht indienen door op klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

N.B. Loopt uw traject bij OPB via Stichting inzet voor de zorg, dan kunt u ook meer informatie vinden op stichtinginzetvoorzorg.nl/klachten-regeling/

Meer informatie over de klachtenregeling vind u onder deze knoppen: