Training

Onze trainingen zijn gericht op professionals die meer inzicht in hun eigen functioneren willen krijgen, hun kennis willen vergroten en hun vaardigheden willen verbeteren.
In de trainingen wordt theorie behandeld, die direct gekoppeld wordt aan praktische toepassingen.

De trainingen worden steeds gegeven door 2 trainers, zodat er veel interactie met de deelnemers mogelijk is. Door 2 trainers in te zetten, kan er De trainingen worden op locatie gegeven.

We bieden de volgende trainingen aan:

Inzicht in persoonlijk functioneren
Doelgroep Alle medewerkers
Uitleg In deze training wordt door middel van een aantal theoretische concepten aandacht besteed aan de achtergronden van de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de deelnemers. Deelnemers aan de training vullen een vragenlijst in om meer inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidstype en de daarbij behorende gedragspatronen. De theorie wordt afgewisseld met opdrachten tijdens de training. De deelnemers krijgen daarnaast opdrachten die in de werksituatie uitgevoerd worden. Deze opdrachten worden telkens in de volgende training besproken. Na de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een reader, waarin de belangrijkste theorieen besproken worden die tijdens de training behandeld zijn. Ook wordt aanbevolen literatuur in de reader aangegeven.

 

Effectief communiceren
Doelgroep Alle medewerkers
Uitleg In deze training wordt door middel van verschillende theoretische concepten aandacht besteed aan het effectief communiceren met collega’s, medewerkers en/of leerlingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het afstemmen van de communicatie op de ander, het effectief geven van feedback, het toepassen mediationtechnieken in de communicatie en het gebruik van coachingstechnieken in de communicatie. De theorie wordt steeds afgewisseld met opdrachten tijdens de training. De deelnemers krijgen daarnaast opdrachten die in de werksituatie uitgevoerd worden. De volgende bijeenkomst worden deze opdrachten besproken. Na de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een reader, waarin de belangrijkste theorieen besproken worden die tijdens de training behandeld zijn. Ook wordt aanbevolen literatuur in de reader aangegeven.

 

Efficiënter werken met teams
Doelgroep Managers
Uitleg Om efficiënter te kunnen werken met teams, is het nodig om te beschikken over kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschapsstijlen, teambuilding, knowledge management en groepsprocessen. In deze training wordt door middel van verschillende theoretische concepten aandacht besteed aan deze onderwerpen. De theorie wordt steeds afgewisseld met opdrachten tijdens de training. De deelnemers krijgen daarnaast opdrachten die in de werksituatie uitgevoerd worden. De volgende bijeenkomst worden deze opdrachten besproken. Na de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een reader, waarin de belangrijkste theorieen besproken worden die tijdens de training behandeld zijn. Ook wordt aanbevolen literatuur in de reader aangegeven.

 

RT in de klas voor leerlingen met leerstoornissen
Doelgroep Docenten
Uitleg In deze training wordt de theoretische achtergrond van verschillende leerstoornissen besproken, zoals dyslexie en dyscalculie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan effectieve behandelingsvormen van deze leerstoornissen in de klas. Leerkrachten nemen steeds meer taken over van remedial teachers, zodat ze beter op de hoogte moeten zijn van de achtergronden van leerstoornissen en RT in de klas. Daarom hebben we deze training ontwikkeld. Leerkrachten zijn na deze cursus beter toegerust op het didactisch ondersteunen van leerlingen met leerstoornissen in de klas. Na de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een reader, waarin de belangrijkste theorieen besproken worden die tijdens de training behandeld zijn. Ook wordt aanbevolen literatuur in de reader aangegeven.

 

Coaching van leerlingen
Doelgroep Docenten
Uitleg Wanneer je werkt met leerlingen vanaf 12 jaar en ouder, dan is het nuttig om naast didactische vaardigheden te beschikken over vaardigheden op het gebied van coaching. Door middel van coachingsgesprekken kun je meer inzicht krijgen in de achtergronden van het gedrag van een leerling en kun je die leerling helpen met het vinden van oplossingen voor zijn of haar problemen. In deze training wordt aandacht besteed aan verschillende coachingstechnieken en de theoretische onderbouwing van deze technieken. De theorie wordt steeds afgewisseld met opdrachten tijdens de training. De deelnemers krijgen daarnaast opdrachten die in de werksituatie uitgevoerd worden. De volgende bijeenkomst worden deze opdrachten besproken. Na de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een reader, waarin de belangrijkste theorieen besproken worden die tijdens de training behandeld zijn. Ook wordt aanbevolen literatuur in de reader aangegeven.