Coaching

Wat is coaching?

Soms kom je in je leven in een situatie terecht waar je zelf niet uit komt. Wanneer je uit die situatie wilt komen, is het vaak zinvol om een coach te raadplegen.

Een coach ondersteunt je door je te laten nadenken over de huidige en de gewenste situatie. In de coaching stel je doelen op die je wilt bereiken. Je stelt actieplannen op om die doelen te bereiken.

Je voert de acties uit en evalueert steeds of en zo ja in hoeverre je je doelen bereikt hebt.

Op die manier blijf je niet in kringetjes ronddraaien, maar ben je actief bezig om je problemen op te lossen en de gewenste situatie te bereiken.

Enkele onderwerpen die geschikt zijn voor coaching:

  • Je twijfelt over je studiekeuze, beroepskeuze of een vervolgstap in je carrière
  • Je hebt moeite met het vinden van een baan, je bent ontslagen of je bent ontevreden over je huidige werk
  • Je bent op zoek naar een doel in je leven
  • Je bevindt je in een scheidingssituatie
  • Je hebt problemen in je relatie
  • Je hebt problemen in de omgang met je kinderen

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een coachingstraject bestaat uit één of meer blokken van 10 bijeenkomsten van een uur.
In de eerste twee bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het formuleren van de doelstellingen van de coaching en het formuleren van concrete acties.

In de vervolgbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het verschaffen van inzicht in onderliggende processen die ten grondslag liggen aan de gedachten, de gevoelens en het gedrag van een cliënt.
Verder wordt aandacht besteed aan het ombuigen van niet effectieve gedachten, gevoelens en gedragingen naar effectieve gedachten, gevoelens en gedragingen.
De cliënt past datgene wat in de coaching besproken en geoefend is, in de praktijk toe.
Telkens worden in de volgende bijeenkomst de praktijkervaringen  met de coach geëvalueerd.
In de tiende bijeenkomst wordt het gehele coachingstraject geëvalueerd en wordt nagegaan of er wellicht nog een vervolgtraject wenselijk is.

Aanmelden voor coaching:

Je kan je aanmelden voor coaching via het contactformulier, per telefoon: 076-5420722 of per e-mail: info@boom-opb.nl.