Vermindering van administratieve lasten in het verschiet?

26.05.2016 – Gemeenten en aanbieders hebben in het kader van het programma I-Sociaal Domein* standaardartikelen voor de inkoop 2017 ontwikkeld, zodat de administratieve lasten kunnen verminderen. Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten zijn de administratieve lasten voor gemeenten, aanbieders en Gecertificeerde Instellingen enorm toegenomen. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door verschillen in voorwaarden en verantwoordingseisen.

Wil je verder lezen, zie dan: http://www.jeugdzorgnederland.nl/nieuws/nieuws/vermindering-van-administratieve-lasten-in-het-verschiet-/

144edb419795e76fa266a995a4808609Geef een reactie