OPB op informatiemarkt in Etten Leur

Chantal Boom en Wilma Boom op informatiemarkt
Op 11 juni was OPB met een stand aanwezig op de informatiemarkt in
Het Turfschip.
Er was veel belangstelling van jeugdprofessionals en andere verwijzers,
zoals medewerkers van gecertificeerde instellingen en huisartsen.
In de stand werd een overzicht geboden van de onderzoeken en
behandelingen die OPB aanbiedt.
Er was veel belangstelling voor het concept van spelend leren dat binnen
OPB in behandelingen toegepast wordt. Dit spelend leren blijkt sterk
motiverend te werken bij onze cliënten.
Geef een reactie