OPB heeft 27 januari 2015 deelgenomen aan de Meet & Greet in Breda

Chantal en Wilma Boom 27-01-15

Op 27 januari j.l. organiseerde de gemeente Breda een Meet & Greet voor jeugdhulpaanbieders en verwijzers in Podium Bloos. Ruim 200 jeugdprofessionals en huisartsen ontmoetten elkaar. 

Sinds 1 januari van dit jaar is het Jeugdstelsel veranderd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Ouders en jeugd in Breda, Alphen Chaam en Baarle Nassau kunnen voor ondersteuning en hulp bij het CJG Breda terecht. De CJG-professional kijkt samen met jeugd en ouders wat voor ondersteuning er nodig is. Is er specialistische zorg nodig, dan kan de CJG-er of de huisarts deze inschakelen. Hiervoor kunnen zij verwijzen naar Jeugdhulpaanbieders waarmee de gemeenten in West Brabant-Oost afspraken hebben gemaakt.  Tijdens deze Meet & Greet stond ontmoeting en kennismaking tussen de verschillende partijen centraal.

OPB heeft deelgenomen aan deze Meet & Greet met een stand. We hebben onze nieuwe website en ons nieuwe promotiemateriaal gepresenteerd op deze bijeenkomst.Geef een reactie