Nieuwe Brochure Stichting Dyslexie Nederland

Brochure Stichting Dyslexie Nederland: herziene versie

sdn-brochureStichting Dyslexie Nederland (SDN) heeft op 7 oktober een congres georganiseerd met als thema: ‘Dyslexie in tijden van verandering’. Daar hoort natuurlijk ook een geheel herziene versie bij van de brochure over de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Deze brochure biedt ondersteuning voor psychodiagnostici en behandelaars in de vorm van richtlijnen en bijbehorende wetenschappelijke verantwoording. Dit is de vijfde versie van de brochure ontwikkeld door Stichting Dyslexie Nederland. Expertisecentrum Nederlands heeft hieraan ook een steentje bijgedragen omtrent de redactie en productie.

U kunt de brochure hier downloaden.Geef een reactie