Behandeling

Wat houdt behandeling bij OPB in

Bij OPB bestaat de mogelijkheid voor behandeling op het gebied van leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Er kan behandeling plaatsvinden op de volgende gebieden:

 • Dyslexie (ook EED)
 • Dyscalculie
 • Angst
 • ADHD
 • Psychosociale problematiek (zoals eetproblemen of slaapproblemen)

Natuurlijk kan er ook een behandeling plaatsvinden voor een combinatie van de hiervoor genoemde onderwerpen.

De behandeling vindt op individuele basis plaats. Er wordt gewerkt met wetenschappelijk verantwoorde, evidence based behandelmethodes.

Wanneer er een doorverwijzing is van de huisarts of het CJG, dan wordt de behandeling door de gemeente vergoed.

Wanneer de behandeling door u zelf betaald moet worden, bedragen de kosten in schooljaar 2018/2019 €50,00 per uur.

Een begeleidingsuur bestaat uit 50 contactminuten met de cliënt en uit 10 minuten overige (administratieve en lesvoorbereidende) activiteiten.

 

Begeleiding

Wat houdt begeleiding bij OPB in

Veel leerlingen hebben moeite met één of meer vakken.
Op school wordt de leerstof klassikaal besproken en geoefend. Er kan vaak weinig aandacht besteed worden aan individuele vragen van leerlingen. Ook is er vaak weinig tijd voor verdieping.
Tijdens de individuele begeleiding bij OPB is er juist wel gelegenheid om op specifieke vragen van leerlingen in te gaan.
In de individuele begeleiding ligt het accent op de vakinhoud. Er wordt extra uitleg gegeven over onderdelen waar de leerling moeite mee heeft. Daarnaast ondersteunen we de leerling bij het maken van planningen voor het bestuderen van proefwerken en examens. Ook gaan we na welke leerstrategieën het beste bij een leerling passen.

Soorten begeleiding

Bij OPB zijn twee soorten individuele begeleiding mogelijk.
De eerste soort is de face to face begeleiding: de leerling komt langs bij de praktijk en krijgt daar begeleiding.
De tweede soort is de begeleiding per skype: de leerling blijft thuis en krijgt via een skype verbinding individuele begeleiding.
Dit laatste type begeleiding is met name handig voor leerlingen die wat verder weg wonen.
Uiteraard is ook een combinatie van beide typen begeleiding mogelijk. Sommige leerlingen die op afstand begeleid worden, hebben er soms behoefte aan om persoonlijk contact met de begeleider te hebben.
In onze maatwerk aanpak is dat allemaal mogelijk.

Aanpak voor individuele begeleiding

OPB hanteert een proactieve aanpak. De leerling en de begeleider maken samen planningen. Welk vak heeft de meeste aandacht nodig? Hoeveel tijd heeft de leerling tot de volgende toets? Hoe ziet het weekrooster eruit? Is dit duidelijk, dan kan snel gestart worden met de voorbereiding op de toets.
De individuele begeleider is door OPB opgeleid en heeft een hoge vakspecifieke kennis. De begeleider is gewend om in een bepaald vak snel de knelpunten bij de leerling op te sporen. Vervolgens wordt de leerstof duidelijk aan de leerling uitgelegd. De leerling zal merken dat hij de leerstof sneller en beter begrijpt.

Vakken waarvoor individuele begeleiding mogelijk is

 Basisonderwijs:

 • Rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Taal

Voortgezet onderwijs:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Wiskunde (A, B, C en D)
 • Informatica
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Management & Organisatie (M&O)
 • Maatschappijleer
 • Organisatie & Onderzoek (O&O)

Kosten voor individuele begeleiding:

Individuele begeleiding voor schooljaar 2018/2019 kost € 50,00 per uur.

Een begeleidingsuur bestaat uit 50 contactminuten met de cliënt en uit 10 minuten overige (administratieve en lesvoorbereidende) activiteiten.

 

Aanmelden voor individuele begeleiding:

De ouders kunnen een leerling opgeven via het contactformulier, per telefoon of per e-mail.