Faalangstreductie training

Wat is faalangst?

Angst is een natuurlijk gevoel dat ons kan beschermen tegen gevaarlijke situaties.
Soms kan angst echter ook een belemmerende rol in het leven van een leerling gaan spelen.
Op het moment dat angst je belemmert bij het leveren van prestaties, spreek je van faalangst: je bent in je gedachten dan meer bezig met de angst voor het mislukken voor een activiteit dan met de activiteit zelf.
Als angst je op deze manier gaat belemmeren, dan is het tijd om iets te ondernemen.

Voor wie is deze training bedoeld?

  • Leerlingen die het moeilijk vinden in een groep aanwezig te zijn en zich daarin te bewegen.
  • Leerlingen met een negatief zelfbeeld.
  • Leerlingen die moeite hebben met toetsen, of proefwerken terwijl ze de stof wel beheersen.
  • Leerlingen die de lat voor zichzelf te hoog leggen.

Wat biedt OPB aan?

OPB biedt een individuele faalangstreductie training aan voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.
In de training wordt aandacht besteed aan de patronen die ten grondslag liggen aan de faalangst.
De leerling krijgt inzicht in de gedachten, gevoelens en gedragingen die een rol spelen bij het ontwikkelen en in stand houden van de faalangst.
De leerling is na de training in staat negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. Door de training vermindert de faalangst en neemt het zelfvertrouwen toe.

Kosten voor faalangstreductie training:

Een faalangstreductie training voor het schooljaar 2018/2019 kost € 300,00.
Deze training wordt vergoed wanneer er een beschikking is vanuit het CJG of wanneer er een doorverwijzing is vanuit de huisarts.

Aanmelden voor faalangstreductie training:

De ouders kunnen hun kind aanmelden voor een faalangstreductie training opgeven via het contactformulier, per telefoon of per e-mail.